Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Medzinárodné doložky

Medzinárodné obchodné doložky

/incoterms/

 

Súbor medzinárodných pravidiel, vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou /ICC – International Chamber of Commerce/, ktoré vysvetľujú hlavné dodacie podmienky, používané v zmluvách zahraničného obchodu. Tieto podmienky definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho s prihliadnutím na:

- stranu zodpovednú za balenie, dopravu, poistenie dopravy, dokumentáciu potrebnú na transport a pre colné orgány;
- stranu, ktorá platí za horeuvedené činnosti;

- prenos rizika ( na akom mieste a v akom čase prechádza riziko z predávajúceho na kupujúceho).

 

Príklady týchto pojmov sú:

 

EXW - s dodaním vo svojich priestoroch /ex works/

FCA - cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu - neplatený dopravca /free carrier/

FAS - s dodaním vedľa lode /free alongside ship/

FOB - s dodaním na palube /free on board/

CFR - cena zahŕňajúca náklady a dopravné /cost and freight/

CIF - cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné /cost, insurance and freight/

CPT- dopravné výlohy zaplatené /carriage paid to/

CIP - dopravné výlohy a poistné zaplatené /carriage and insurance paid to/

DAF - s dodaním na hranici /delivered at frontier /

DES - s dodaním z lode /delivered ex ship/

DEQ- s dodaním z prístaviska (clo zaplatené) /delivered ex quay (duty paid)

DDU - s dodaním clo nezaplatené /delivered duty unpaid/

DDP - s dodaním clo zaplatené /delivered duty paid/

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka